Montaż nagrobków

Przeprowadzamy montaż nagrobków na terenie cmentarzy zlokalizowanych w Łodzi i okolicach. Zapewniamy sprawne i dokładne wykonanie prac przez naszych doświadczonych pracowników. Montażu pomnika na cmentarzu możemy podjąć się o każdej porze roku, jednak zalecamy, aby nie decydować się na niego zimą. Przeprowadzamy montaż nagrobków na już istniejących mogiłach, jak i kwaterach przygotowywanych do późniejszych pochówków. Zajmujemy się także wymianą pomników cmentarnych. Usługi przeprowadzamy kompleksowo – w razie potrzeby zdemontujemy stary pomnik, przygotujemy teren pod montaż nowego nagrobka oraz zajmiemy się jego budową.

 

Dlaczego montaż pomnika na cmentarzu warto zlecić profesjonalistom?

Aby pomnik nagrobny przez długi czas pełnił swoje funkcje, musi zostać właściwie zamontowany. Prace montażowe na cmentarzu wymagają dużej wiedzy i umiejętności, a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Warto zatem zlecić je oświadczonej firmie, takiej jak nasza. Specjaliści przeprowadzą montaż i demontaż w sposób sprawny, a przy tym niezagrażający pracownikom ani osobom postronnym. Zadbają też o to, by nie spowodować uszkodzeń sąsiednich nagrobków. Zastosują rozwiązania, które zapewnią stabilność oraz trwałość pomnika. Prawidłowo zamontowany nagrobek nie będzie się zapadał, przekrzywiał ani pękał.

 

Demontaż i montaż nagrobka

Przeprowadzane przez nas prace obejmują demontaż i montaż nagrobka na cmentarzu. Zajmujemy się rozbiórką nagrobka do pogrzebu, jak i w celu jego renowacji lub wymiany. Prace możemy przeprowadzić, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, co pozwala na ich usprawnienie, oszczędność czasu i obniżenie kosztów. Jeśli nie ma możliwości zastosowania żurawia, wykonujemy ręczny demontaż pomnika. Nasze kompleksowe usługi obejmują szereg prac niezbędnych przy wymianie nagrobka, w tym:

  • demontaż starego pomnika,
  • przygotowanie miejsca pod budowę nagrobka,
  • projekt i wykonanie nagrobka,
  • montaż nowego pomnika na cmentarzu,
  • montaż dodatkowych akcesoriów,
  • wykonanie napisów na pomniku.

Jeśli demontaż nagrobka wiąże się z przeniesieniem zmarłych w inne miejsce, podejmiemy się też przeprowadzenia ekshumacji zwłok.

 

Jak przebiega montaż nagrobka?

Prace przy montażu pomnika na cmentarzu rozpoczynamy od przygotowania podłoża. Wyrównujemy je, uwzględniając spad konieczny do spływania wody z pomnika. W kolejnym kroku wykonujemy solidne fundamenty stabilizujące całą konstrukcję. Następnie ustawiamy podramę nagrobka, a na niej pozostałe elementy – ramę, płytę poziomą oraz pionową z tablicą nagrobną. Mocujemy wazon nagrobny lub krzyż, jeśli są one uwzględnione w projekcie. Całość łączymy przy pomocy spoiw odpornych na wilgoć i mróz, a pionowe elementy dodatkowo wzmacniamy stalowymi trzpieniami.

 

Kiedy przeprowadzić montaż nagrobka?

Nagrobek można postawić o każdej porze roku, jednakże nie zaleca się go stawiać przy mrozach. Aby prace przebiegały szybko i bezpiecznie najlepiej prowadzić je, gdy temperatury są dodatnie. Nawet kilkustopniowy mróz może bowiem powodować pękanie zapraw i konieczność ponownego wykonania prac. Zimowa aura może też stworzyć niebezpieczeństwo dla kamieniarzy pracujących przy montażu.

Nagrobków najlepiej nie stawiać krótko po pogrzebie. Naruszona ziemia musi bowiem się ułożyć i zagęścić. W przeciwnym razie może dochodzić do zapadania się nagrobka. Zalecany odstęp wynosi około 6 miesięcy przy pogrzebach w grobach ziemnych. Wyjątkiem są groby podpiwniczone i murowane, gdzie nagrobek można postawić już po kilku tygodniach.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń!

Zadzwoń