Kiedy dopuszczalna jest ekshumacja zwłok?

Grób osoby zmarłej określany jest jako miejsce jej wiecznego spoczynku. Chociaż zazwyczaj po pochówku ciało rzeczywiście w nim pozostaje, niekiedy konieczne jest wydobycie zwłok. Ekshumację można przeprowadzić w kilku sytuacjach, w ściśle określonym terminie. Wyjaśniamy dziś, kiedy jest ona dopuszczalna.

W jakich sytuacjach wydobywa się szczątki osoby zmarłej?

Jedną z najczęstszych sytuacji, w których przeprowadza się ekshumację, jest przeniesienie zwłok. Zazwyczaj rodzina osoby zmarłej decyduje się na ten krok, aby połączyć groby bliskich spoczywających na różnych cmentarzach. Zdarza się też, że teren cmentarza ma zostać zagospodarowany w innym celu. Wówczas szczątki spoczywających na nim osób są przenoszone do nowych grobów. Jedna z najbardziej bolesnych sytuacji, gdy przeprowadzenie ekshumacji jest nie tylko dopuszczalne, ale konieczne to przeprowadzenie badań sądowo-lekarskich.

Terminy przeprowadzania ekshumacji

Ekshumacje zwłok zazwyczaj przeprowadzane są w ściśle określonych terminach. Zgodnie z aktualnymi przepisami prace ekshumacyjne można prowadzić w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach porannych. Chłodniejsza aura w tym okresie minimalizuje zagrożenie epidemiologiczne. Podczas otwierania grobu uwalniane są bowiem drobnoustroje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Ich rozwój przebiega wolniej przy niskich temperaturach.

W wyjątkowych sytuacjach przeprowadzenie ekshumacji jest dopuszczalne również w innym niż wyznaczone terminie. Konieczne jest jednak uzyskanie specjalnej zgody Inspektora Sanitarnego. Wyznacza on odpowiednie środki ostrożności, jakie należy zachować podczas prowadzenia prac. Zazwyczaj ekshumację można przeprowadzić w dowolnym czasie po pogrzebie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba, której ciało ma zostać wydobyte, zmarła z powodu choroby zakaźnej. Wówczas, aby przenieść zwłoki, trzeba odczekać 2 lata od zgonu.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń!

Zadzwoń