Czy montaż pomnika na cmentarzu wymaga specjalnego pozwolenia?

Formalności związane z pogrzebem mogą być skomplikowane. Po pochówku osoby zmarłej bliscy często chcą postawić na jej grobie elegancki pomnik. Czy jednak budowa takiej konstrukcji wymaga specjalnego zezwolenia? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Zezwolenie na budowę pomnika

Jeśli chcesz postawić pomnik na grobie bliskich zmarłych, powinieneś zgłosić planowany montaż nagrobka do administracji cmentarza. Dokładne procedury opisane są w regulaminach poszczególnych nekropolii. Znajdziesz w nich również zasady montażu dodatkowych akcesoriów, takich jak ławeczki cmentarne, które nie mogą utrudniać dostępu do innych grobów ani ciągów komunikacyjnych. Zazwyczaj konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i oczekiwanie na pozytywną decyzję zarządcy cmentarza. Dopiero po jej uzyskaniu kamieniarze mogą przystąpić do budowy pomnika. Przy pracach prowadzonych na terenie zabytkowych nekropolii może być konieczne uzyskanie dodatkowych zezwoleń.

Koszt uzyskania zezwolenia

Za wydanie zezwolenia na montaż pomnika na cmentarzu zazwyczaj trzeba uiścić stosowną opłatę. Nie jest ona stała i zależy od zarządzenia administracji cmentarza. Trzeba jednak liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. W przypadku cmentarzy parafialnych często pobierana jest kwota wyliczana na podstawie ceny nagrobka, wynosząca od kilku do kilkunastu procent jego wartości. Na niektórych cmentarzach obowiązują również opłaty za wjazd ekipy kamieniarzy. Szczegółowy cennik znajdziesz na stronie internetowej cmentarza, w siedzibie jego administracji lub w kancelarii parafialnej w przypadku nekropolii zarządzanych przez Kościół.

Pamiętaj, aby przed zakupem pomnika dokładnie przeczytać regulamin cmentarza oraz skontaktować się z jego zarządem. Jeśli nagrobek ma zostać postawiony na jednej z łódzkich nekropolii, nasi specjaliści chętnie pomogą we wszystkich formalnościach.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami zadzwoń!

Zadzwoń